Chcete podnikať v rámci Európskej únie? Založte si Európsku spoločnosť

Európska spoločnosť je čosi ako obdoba klasickej slovenskej akciovej spoločnosti. Od tej, ktorú poznáme v slovenských podmienkach, sa však odlišuje. Upravujú ju právne predpisy Európskej únie. Prečo sa oplatí ju založiť?

Prečo si založiť Európsku spoločnosť

Ak ste sa rozhodli, že svoje podnikanie rozšírite na viacero štátov Európskej únie a nezostanete len na Slovensku, založenie Európskej spoločnosti sa Vám určite vyplatí. Prečo?

  • Zjednodušíte svoje podnikanie. Napríklad aj vďaka možnosti voľného pohybu kapitálu v rámci celej Európskej únie.
  • Veľká mobilita. Možnosť presunúť sídlo spoločnosti bez toho, aby ju bolo potrebné rušiť, prípadne znovu zakladať. Môžete si teda kedykoľvek vybrať, že sídlo spoločnosti presuniete do iného členského štátu Európskej únie.
  • Obrovské možnosti voľby. Napríklad najvhodnejšieho daňového systému tej ktorej krajiny. Ako právnická osoba musíte však mať aj identifikačné číslo pre DPH, teda IČ DPH. V rámci vyhľadávača VIES je následne možné skontrolovať, či určité IČ DPH je zaregistrované pre účely medzinárodného obchodu.
  • Veľká podnikateľská prestíž. Takáto firma je v očiach európskych partnerov viac oceňovaná a dôveryhodnejšia.

Má Európska spoločnosť aj nevýhody?

Samozrejme, že aj táto forma podnikateľskej spoločnosti má svoje nevýhody. Azda najväčšou je vysoké základné imanie. To je až 120 000€, pričom táto výška odrádza od založenia Európskej spoločnosti najmä malých podnikateľov. Nevýhodou je tiež to, že zatiaľ neexistuje žiadny centrálny register Európskych spoločností. Ľahko sa tak môže stať, že si založíte spoločnosť s názvom, ktorý už existuje! Samozrejme, ani čo sa týka „papierovačiek“, nie je založenie Európskej spoločnosti celkom jednoduché. Je preto na zvážení každého podnikateľa, či sa chystá expandovať aj do zahraničia, a či sa mu teda táto forma spoločnosti vyplatí.

 

Autorské právo: auremar / 123RF Reklamní fotografie