Podnikateľské skratky, ktoré sa oplatí poznať

Podnikateľský svet je plný skratiek. A laik sa v nich len ťažko vyzná. No existuje aspoň zopár skratiek, ktoré by ste mali poznať, aj keď sa v podnikaní možno nepohybujete. Môžete sa s nimi totiž stretnúť aj v bežnom živote. Aby Vás teda neprekvapili, vysvetlíme Vám, čo tieto skratky znamenajú.

Skratky IČO, DIČ a IČ DPH. Čo vlastne znamenajú?

Zrejme ste sa s nimi už niekedy stretli, no nad ich významom ste nikdy nepremýšľali. Čo tieto známe skratky vlastne znamenajú?

  • IČO

Pod skratkou IČO sa skrýva pojem Identifikačné číslo organizácie. Toto identifikačné číslo je osemmiestne a ničím firmu necharakterizuje. To znamená, že o ničom nevypovedá. Nenájdete v ňom teda žiadny skrytý význam, ako napríklad dátum vzniku organizácie alebo čosi podobné. Je to len osemmiestny náhodný zhluk čísel, ktorý je firme, resp. organizácii pridelený pri registrácii. Každé IČO je jedinečné. Existuje teda len raz a má ho len jedna konkrétna organizácia, respektíve podnikateľ. Nemôže sa opakovať. Slúži pre jednoznačnú identifikáciu daného podnikateľského subjektu a na evidenciu. Počas podnikateľskej činnosti nie je možné IČO zmeniť. To znamená, že ak už bolo IČO nejakému subjektu pridelené, tento ho bude mať navždy, až do skončenia podnikateľskej činnosti. A ani po ukončení činnosti už nie je možné toto IČO prideliť niekomu inému.

  • DIČ

Skratka DIČ znamená Daňové identifikačné číslo. Tvorí ho desaťmiestne číslo, ktoré je takisto pre každý podnikateľský subjekt jedinečné. DIČ prideľuje podnikateľskému subjektu správca dane, a to pri registrácii na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, respektíve iné dane.

  • IČ DPH

Ďalšou častou skratkou je skratka IČ DPH. Takisto sa jedná o identifikačné číslo, tento krát však ide o Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto IČ DPH prideľuje organizáciám správca dane. Avšak len tým organizáciám, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty. IČ DPH je zhodné s DIČ, avšak IČ DPH obsahuje navyše aj skratku SK, teda označenie pre Slovensko.

Ak sa chystáte podnikať, s týmito pojmami sa čoskoro zoznámite. Ak nie, oplatí sa aspoň rozšíriť si vedomosti a poznať ich význam.
Autorské právo: rawpixel / 123RF Reklamní fotografie